MATERIAŁY DO POBRANIA

Poniżej znajduje się lista materiałów, które mogą być wykorzystane do promocji konkursu GEEK.
W tej sekcji zamieszczane będą również inne pliki związane z tegoroczną edycją Konkursu.

Ulotka promująca konkurs GEEK 23/24
Grafiki promujące konkurs GEEK 23/24
Regulamin konkursu GEEK 2024
Klauzula informacyjna uczestnika konkursu GEEK 2024
Klauzula informacyjna czlonka Jury Konkursu
Oświadczenie opiekuna / nauczyciela zespołu biorącego udział w Konkursie
Oświadczenie opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika Konkursu
Oświadczenie pełnoletniego uczestnika Konkursu