Często zadawane pytania
FAQ

Odpowiedź: Tak, ale wynalazek ma być istotnym elementem w grze, dzięki niemu gra musi się odbyć.

Odpowiedź: Od 2-4 i 1-2 opiekunów.

Odpowiedź: Tak i jeden opiekun, może mieć więcej niż jedną grupę.

Odpowiedź: Tak, można też pokazać ewolucję istniejącego wynalazku.

Odpowiedź: Tak, jednak wtedy zespół musi być zgłoszony w kategorii odpowiadającej tej wyższej szkole.

Odpowiedź: Stwórz zespół od 2 -4 uczniów i uczennic.
Wymyśl nazwę zespołu.
Zdecyduj, o jakim wynalazku lub o którym z wynalazców czy wynalazczyń będzie gra.
Wymyśl nazwę Waszej gry edukacyjnej.
Wybierz kategorię, w której będziesz składał pracę konkursową.
Wybierz narzędzia, w których wykonasz swój projekt.
Spotykaj się z zespołem i realizuj projekt.
W lutym 2024 r. – czas na zgłoszenie zespołu i złożenie kompletnych prac.
Do 1 marca oczekuj na potwierdzenie przyjęcia pracy konkursowej.
Czekaj na wygraną! – w kwietniu nagrody wojewódzkie, w maju ogólnopolskie.

Odpowiedź: Pracę konkursową można wykonać w formie prezentacji ciekawego pomysłu na grę lub też stworzyć, zaprogramować gotową grę.
Koncepcja gry
polega na prezentacji, opisie pomysłu na grę. W zgłoszonej pracy opisujemy na czym gra polega, jakich ma bohaterów, jakie są poziomy gry, jak sterujemy grą, algorytm działania itp. Do zgłoszenia dołączamy prezentację graficzną naszego projektu wykonaną za pomocą dowolnego narzędzia.
Implementacja gry
polega na przesłaniu implementacji wersji demo lub pełnej gry wraz z nagranym filmem z rozgrywki (zrzuty ekranu). Film będzie stanowił ważny element pracy, gdyż autorzy będą mogli zaprezentować walory gry.

Odpowiedź: Tak, jeden nauczyciel (opiekun) może zgłosić kilka zespołów.

Odpowiedź: Tak, jeden nauczyciel może zgłosić zespoły z różnych szkół, w różnych kategoriach na różnych poziomach edukacji (szkoła podstawowa, średnia, technikum, zespół szkół)

Odpowiedź: Tak, ale musi zdecydować, którą ze szkół reprezentuje ta drużyna. Zgłaszając uznaje jedną szkołę jako wiodącą i umieszcza w zgłoszeniu.

Odpowiedź: Do 1 marca 2024 do godz. 23:59

Odpowiedź: Zgłoszenia dokonuje Nauczyciel (opiekun zespołu).