Przejdź do treści

Organizator

REGULAMIN DLA ORGANIZATORA KONKURSU GEEK

Zespół GEEK

dr inż. Rafał Kołodziejczyk

Przewodniczący Głównej Komisji Organizacyjnej

Dr inż. Rafał Kołodziejczyk, adiunkt w Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od kilkunastu lat wykładowca akademicki oraz organizator i uczestnik wielu konferencji naukowych z zakresu bezpieczeństwa narodowego, cyberterroryzmu, wojen hybrydowych, ochrony danych osobowych, ochrony własności intelektualnej, zarządzania kryzysowego oraz technologii informacyjnej. 

Autor kilku monografii i kilkudziesięciu artykułów z tego zakresu w publikacjach krajowych i zagranicznych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Inspektorem Ochrony Danych Osobowych oraz biegłym sądowym z zakresu informatyki. 

Pełni rolę eksperta Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo, Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka oraz Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Jest Project Managerem zespołu tworzącego Krajowy System Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa KS2C – Etap I – CSCB – Certyfikowany Specjalista Cyberbezpieczeństwa oraz Sekretarzem Głównego Komitetu Organizacyjnego Projektu „Konkurs Gier Edukacyjnych Komputerowych GEEK”.

Elżbieta Bowdur

Członek Głównej Komisji Organizacyjnej

Julia Burzyńska

Członek Głównej Komisji Organizacyjnej

Łukasz Bryk

Członek Głównej Komisji Organizacyjnej

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Skip to content