Organizator

REGULAMIN DLA ORGANIZATORA KONKURSU GEEK

Zespół GEEK

dr inż. Małgorzata Kalinowska-Iszkowska

Przewodnicząca Głównej Komisji Organizacyjnej

Po maturze w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Warszawie rozpoczęła studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej, które ukończyła ze specjalizacją maszyny matematyczne. W roku 1980 uzyskała tytuł doktora nauk technicznych i pracowała jako adiunkt w Instytucie Maszyn Matematycznych. Organizowała i prowadziła zajęcia z elektronicznej techniki obliczeniowej, nauki programowania, systemów operacyjnych, zarządzania pamięciami oraz była opiekunką prac magisterskich. Uczestniczyła w pracach badawczych przy oprogramowaniu minikomputera K-202, UMC1, UMC10 oraz KRTM (UMC-20), a także w obszarze zbiorów rozmytych. We współpracy z firmami Alcatel, France Telekom i rządem francuskim organizowała i prowadziła zajęcia na studium podyplomowym CITCOM (1988–1992). 

W 1992 roku rozpoczęła pracę w Digital Equipment Polska jako organizując Centrum Edukacyjne. W roku 1996 przeszła do IBM. W latach 2004–2007 pracowała w firmie HP zajmując się współpracą międzynarodową, w tym z Unią Europejską. 

Od 1981 jest członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI). W latach 2000–2011 była członkinią Zarządu Głównego oraz na przełomie roku 2006/2007 Sekretarzem Generalnym. W latach 2005–2011 reprezentowała PTI w Council of European Professional Infromatics Societes (CEPIS), gdzie przez dwie kadencje pełniła funkcję wiceprezesa. W latach 2001–2004 była ewaluatorem Komisji Europejskiej, opiniując wnioski na dofinansowanie z programów FP6 i FP7. 

Aktualnie jest sekretarzem GKR PTI oraz inicjatorką i współorganizatorką konkursu GEEK. 

dr Katarzyna Maria Łogwiniuk

Zastępca Przewodniczącej Głównej Komisji Organizacyjnej

Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu w Białymstoku. Wykładowca w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, gdzie prowadzi zajęcia między innymi z systemów informatycznych w logistyce. Nauczyciel w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku gdzie prowadzi lekcje w Technikum Informatycznych z przedmiotów zawodowych tj.: Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowych, Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi, Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych. W latach 2012 – 2018 Krajowy Koordynator Międzynarodowego Konkursu Statystycznego (The International Statistical Literacy Project). Autor i współautor wielu publikacji. Vice Prezes Zarządu Fundacji Edukacji i Nauki w Białymstoku, Członek Polskiego Towarzystwa Statystycznego, oddział w Białymstoku, Członek Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej przy Politechnice Warszawskiej oraz Polskiego Towarzystwa Informatycznego – oddział podlaski.

dr inż. Rafał Kołodziejczyk

Sekretarz Głównej Komisji Organizacyjnej

Dr inż. Rafał Kołodziejczyk, adiunkt w Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od kilkunastu lat wykładowca akademicki oraz organizator i uczestnik wielu konferencji naukowych z zakresu bezpieczeństwa narodowego, cyberterroryzmu, wojen hybrydowych, ochrony danych osobowych, ochrony własności intelektualnej, zarządzania kryzysowego oraz technologii informacyjnej. 

Autor kilku monografii i kilkudziesięciu artykułów z tego zakresu w publikacjach krajowych i zagranicznych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Inspektorem Ochrony Danych Osobowych oraz biegłym sądowym z zakresu informatyki. 

Pełni rolę eksperta Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo, Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka oraz Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Jest Project Managerem zespołu tworzącego Krajowy System Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa KS2C – Etap I – CSCB – Certyfikowany Specjalista Cyberbezpieczeństwa oraz Sekretarzem Głównego Komitetu Organizacyjnego Projektu „Konkurs Gier Edukacyjnych Komputerowych GEEK”.

Jarosław Kowalski

Były Dyrektor Centrum Certyfikacji Kompetencji i Potwierdzania Kwalifikacji Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Od ponad 25 lat związany z branżą informatyczną w Polsce oraz regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (Novell/SUSE, Pearson Education, Infor IT), w tym organizacją systemu szkoleń i współpracą z partnerami biznesowymi.

Wiceprzewodniczący Rady Sektorowej ds. Kompetencji Sektora IT, b. członek Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz przewodniczący Komitetu Edukacja i Nowe Technologie PIIT. Ekspert rynków edukacji i IT w Europie Środkowo-Wschodniej, szczególnie w obszarze cyfrowej transformacji. Zaangażowany w budowanie założeń Krajowych Ram Interoperacyjności oraz europejskich programów IDA(BC) oraz Joinup. Współzałożyciel inicjatyw Koalicja na Rzecz Otwartych Standardów i Stowarzyszenie Linux Profesjonalny.

Grzegorz Basiński DBA

Grzegorz Basiński – Doctor of Business Administration, Chief Executive Officer of Service Oriented Architecture – specjalista w zakresie systemów informatycznych i zabezpieczeń, tematyki związanej z ochroną danych osobowych (RODO) oraz analizą ryzyka. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w zakresie budowy i wdrażania systemów informatycznych w sektorze publicznym. Projektował i współtworzył zaawansowane technicznie systemy bezpieczeństwa dla instytucji publicznych, opracowywał i wdrażał metodologie zarządzania informacją i ryzykiem w instytucjach samorządowych. 

Grzegorz Basiński jest ekspertem w zakresie bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa jak i analizy ryzyka. Posiada certyfikaty: Audytora Wiodącego ISO/IEC 22301 ISO/IEC 27001, MoR® Certificate in Risk Management, członek międzynarodowej grupy eksperckiej w zakresie analizy ryzyka Factor Analysis of Information Risk – FAIR Institute. Ukończył Executive Master of Business Administration na Apsley Business School w Londynie. Prowadzi szkolenia oraz wykłady na konferencjach i seminariach poświęconych tematyce bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz prawa zamówień publicznych. 

Autor artykułów i opracowań poświęconych tematyce technologii teleinformatycznych. Doskonale zorientowany również w tematyce związanej z zamówieniami publicznymi w obszarze teleinformatyki, oprogramowania oraz usług informatycznych. 

Łukasz Furgała

Project Manager konkursu GEEK