Organizator

REGULAMIN DLA ORGANIZATORA KONKURSU GEEK

Zespół GEEK

dr inż. Małgorzata Kalinowska-Iszkowska

Przewodnicząca Głównej Komisji Organizacyjnej

Po maturze w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Warszawie rozpoczęła studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej, które ukończyła ze specjalizacją maszyny matematyczne. W roku 1980 uzyskała tytuł doktora nauk technicznych i pracowała jako adiunkt w Instytucie Maszyn Matematycznych. Organizowała i prowadziła zajęcia z elektronicznej techniki obliczeniowej, nauki programowania, systemów operacyjnych, zarządzania pamięciami oraz była opiekunką prac magisterskich. Uczestniczyła w pracach badawczych przy oprogramowaniu minikomputera K-202, UMC1, UMC10 oraz KRTM (UMC-20), a także w obszarze zbiorów rozmytych. We współpracy z firmami Alcatel, France Telekom i rządem francuskim organizowała i prowadziła zajęcia na studium podyplomowym CITCOM (1988–1992). 

W 1992 roku rozpoczęła pracę w Digital Equipment Polska organizując Centrum Edukacyjne. W roku 1996 przeszła do IBM. W latach 2004–2007 pracowała w firmie HP zajmując się współpracą międzynarodową, w tym z Unią Europejską. 

Od 1981 jest członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI). W latach 2000–2011 była członkinią Zarządu Głównego oraz na przełomie roku 2006/2007 Sekretarzem Generalnym. W latach 2005–2011 reprezentowała PTI w Council of European Professional Infromatics Societes (CEPIS), gdzie przez dwie kadencje pełniła funkcję wiceprezesa. W latach 2001–2004 była ewaluatorem Komisji Europejskiej, opiniując wnioski na dofinansowanie z programów FP6 i FP7. 

Aktualnie jest sekretarzem GKR PTI oraz inicjatorką i współorganizatorką konkursu GEEK. 

dr Katarzyna Maria Łogwiniuk

Zastępca Przewodniczącej Głównej Komisji Organizacyjnej

Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu w Białymstoku. Wykładowca w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, gdzie prowadzi zajęcia między innymi z systemów informatycznych w logistyce. Nauczyciel w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku gdzie prowadzi lekcje w Technikum Informatycznych z przedmiotów zawodowych tj.: Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowych, Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi, Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych. W latach 2012 – 2018 Krajowy Koordynator Międzynarodowego Konkursu Statystycznego (The International Statistical Literacy Project). Autor i współautor wielu publikacji. Vice Prezes Zarządu Fundacji Edukacji i Nauki w Białymstoku, Członek Polskiego Towarzystwa Statystycznego, oddział w Białymstoku, Członek Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej przy Politechnice Warszawskiej oraz Polskiego Towarzystwa Informatycznego – oddział podlaski.

dr inż. Rafał Kołodziejczyk

Sekretarz Głównej Komisji Organizacyjnej

Dr inż. Rafał Kołodziejczyk, adiunkt w Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od kilkunastu lat wykładowca akademicki oraz organizator i uczestnik wielu konferencji naukowych z zakresu bezpieczeństwa narodowego, cyberterroryzmu, wojen hybrydowych, ochrony danych osobowych, ochrony własności intelektualnej, zarządzania kryzysowego oraz technologii informacyjnej. 

Autor kilku monografii i kilkudziesięciu artykułów z tego zakresu w publikacjach krajowych i zagranicznych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Inspektorem Ochrony Danych Osobowych oraz biegłym sądowym z zakresu informatyki. 

Pełni rolę eksperta Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo, Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka oraz Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Jest Project Managerem zespołu tworzącego Krajowy System Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa KS2C – Etap I – CSCB – Certyfikowany Specjalista Cyberbezpieczeństwa oraz Sekretarzem Głównego Komitetu Organizacyjnego Projektu „Konkurs Gier Edukacyjnych Komputerowych GEEK”.

Jarosław Kowalski

Były Dyrektor Centrum Certyfikacji Kompetencji i Potwierdzania Kwalifikacji Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Od ponad 25 lat związany z branżą informatyczną w Polsce oraz regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (Novell/SUSE, Pearson Education, Infor IT), w tym organizacją systemu szkoleń i współpracą z partnerami biznesowymi.

Wiceprzewodniczący Rady Sektorowej ds. Kompetencji Sektora IT, b. członek Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz przewodniczący Komitetu Edukacja i Nowe Technologie PIIT. Ekspert rynków edukacji i IT w Europie Środkowo-Wschodniej, szczególnie w obszarze cyfrowej transformacji. Zaangażowany w budowanie założeń Krajowych Ram Interoperacyjności oraz europejskich programów IDA(BC) oraz Joinup. Współzałożyciel inicjatyw Koalicja na Rzecz Otwartych Standardów i Stowarzyszenie Linux Profesjonalny.

Grzegorz Basiński DBA

Grzegorz Basiński – Doctor of Business Administration, Chief Executive Officer of Service Oriented Architecture – specjalista w zakresie systemów informatycznych i zabezpieczeń, tematyki związanej z ochroną danych osobowych (RODO) oraz analizą ryzyka. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w zakresie budowy i wdrażania systemów informatycznych w sektorze publicznym. Projektował i współtworzył zaawansowane technicznie systemy bezpieczeństwa dla instytucji publicznych, opracowywał i wdrażał metodologie zarządzania informacją i ryzykiem w instytucjach samorządowych. 

Grzegorz Basiński jest ekspertem w zakresie bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa jak i analizy ryzyka. Posiada certyfikaty: Audytora Wiodącego ISO/IEC 22301 ISO/IEC 27001, MoR® Certificate in Risk Management, członek międzynarodowej grupy eksperckiej w zakresie analizy ryzyka Factor Analysis of Information Risk – FAIR Institute. Ukończył Executive Master of Business Administration na Apsley Business School w Londynie. Prowadzi szkolenia oraz wykłady na konferencjach i seminariach poświęconych tematyce bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz prawa zamówień publicznych. 

Autor artykułów i opracowań poświęconych tematyce technologii teleinformatycznych. Doskonale zorientowany również w tematyce związanej z zamówieniami publicznymi w obszarze teleinformatyki, oprogramowania oraz usług informatycznych. 

Łukasz Furgała

Project Manager konkursu GEEK

Ewa Ankiewicz Jasińska

oddział Kujawsko-Pomorski

Zdzisław Babicz

oddział Białostocki

Beata Chodacka

oddział Małopolski

Paweł Dymora

oddział Podkarpacki

Karol Kuczera

oddział Zachodniopomorski

Wojciech Kulik

oddział Lubelski

Elżbieta Bowdur

oddział Górnośląski

Anna Wrzeciono

oddział Małopolski

Marzena Krzysztoń

oddział Małopolski

Magdalena Wachulec

oddział Małopolski

Jacek Kaczor

oddział Małopolski

Paweł Strawiński

oddział Mazowiecki

Waldemar Grądzki

oddział Podlaski

Adam Mocarski

oddział Podlaski

Tomasz Kuźmierowski

oddział Podlaski

Tomasz Kalinowski

oddział Podlaski

Krzysztof Cwalina

oddział Podlaski

Anna Trzaskowska

oddział Pomorski

Grzegorz Hope

oddział Pomorski

Jakub Marszałkowski

oddział Wielkopolski