Regulamin

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU GEEK

§ 1 Konkurs GEEK Organizatorem konkursu Gry Eksperymentalne Edukacyjne Komputerowe (zwanym dalej Konkurs GEEK) jest Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) z siedzibą: 00-394 Warszawa, ul. Solec 38 lok. 103, KRS: 0000043879. Uczestnikami konkursu GEEK mogą być uczniowie szkół podstawowych, średnich, studenci szkół wyższych mających siedzibę w… Czytaj więcej »REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU GEEK