Techniczne warunki prac konkursowych

Kategoria Koncepcja gry komputerowej:

 1. Wypełniamy ZGŁOSZENIE (Formularz on-line dostępny od 1.02.2024).
 2. Dołączamy podpisane zgody na udział w konkursie ( POBIERZ ).
 3. Dołączamy link do prezentacji koncepcji/pomysłu na grę edukacyjną, komputerową z możliwością pobrania jej przez jurorów.
Prezentacja powinna być wykonana w postaci on-line, a do zgłoszenia podajemy link do niej.

Co powinno się znaleźć na prezentacji?

 • Na pierwszym slajdzie powinien znaleźć się tytuł gry i kilkuzdaniowy opis (do kogo jest kierowana, czego dotyczy, jaki wynalazek (wynalazki) wykorzystuje lub omawia lub jakiego wynalazcę/wynalazczynią prezentuje).
 • Prezentacja powinna pokazywać ideę gry i zawierać koncepcję rozwoju gry (poziomy, sposób ich pokonywania, przykładowe zadania), fabułę (kto jest narratorem, bohaterem, jakie jest miejsce akcji, jaki jest cel gry).
 • Prezentacja powinna pokazywać przynajmniej fragmenty wizualnej strony gry.
 • Na ostatnim slajdzie muszą znaleźć się informacje o wykorzystanych źródłach.
 • Prezentacja powinna mieć ten sam tytuł, co gra. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zmiany tytułu gry, w sytuacji, gdy będzie się on powielał.
 • W prezentacji nie może znaleźć się informacja o autorach. Dane autorów zostają wprowadzone jedynie do formularza zgłoszeniowego.

W czym można przygotować prezentację?

Prezentację można przygotować w dowolnym programie, umożliwiającym przesłanie jej za pomocą linku, np:


Kategoria Implementacja gry komputerowej:

Implementacja gry musi zawierać wszystkie pliki gry:

 • pliki wykonywalne,
 • dołączane biblioteki,
 • wymagane pliki graficzne,
 • muzyczne,
 • video,
 • animacje.
 • W osobnym pliku należy zapisać informacje o pochodzeniu plików multimedialnych wraz z niezbędnymi licencjami, jeśli dotyczy (np. CC-BY-SA lub CC0).

Należy dołączyć dokładną instrukcję uruchomienia gry, zwłaszcza w przypadku korzystania z platform firm trzecich, jak np. RenPy, Minecraft Java Edition - konieczne jest wskazanie dokładne poprzez podanie linków do wersji uruchomieniowych platform do pobrania dla jurorów wraz z dokładną instrukcją, jak uruchomić taką grę w środowisku.

Wszystkie te elementy muszą być spakowane do 1 pliku archiwum.

Jeśli spakowane archiwum nie przekracza 100 MB, zespół załącza je w odpowiednim polu formularza. Jeśli przekracza 100 MB, grupa jest zobowiązana umieścić archiwum w sieci internet tak, aby koordynator jurorów mógł pobrać taki plik - wówczas potwierdzeniem wysłania pliku będzie mail z adresu: adam.jurkiewicz.pythonista@pti.org.pl z obliczoną sumą kontrolną SHA512 archiwum. Zespół może porównać ją z wygenerowaną przez siebie - można do tego celu wykorzystać darmową (na licencji OpenSource GPL2) aplikację https://www.quickhash-gui.org/

Jurorzy mogą poprosić zespół o skompilowanie gry na posiadany przez nich system (Linux lub Windows) - wówczas kontaktują się z osobą odpowiedzialną z danego zespołu.

FILM - Demo gry

Zespół przygotowuje film o długości maksymalnie 2 minut - pokazujący przejście przez najciekawsze elementy gry, samą grę (screencast). Film w formacie MP4 umieszcza na dowolnej platformie udostępniającej filmy (np. PeerTube - https://joinpeertube.org/pl) - link do filmu wkleja do odpowiedniego pola w formularzu.

W czym zaprogramować grę?

Zespół ma prawo dobrać dowolne środowisko programistyczne - wybór środowiska jest dowolny i nie wpływa na punktację, jednak musi ono spełniać zasady:

 • możliwość instalacji na komputerze klasy przynajmniej Core i5 z 8 GB RAM i wbudowaną kartą grafiki Intel
 • musi być dostępne legalnie darmowe, np. w wersji trial (na czas wykonania oceny gry)

Przykładowe platformy do wykonania pracy.

Tylko dla Szkół Podstawowych:

 • Scratch - https://scratch.mit.edu
 • MineCarft Education - https://education.minecraft.net/pl-pl

Dla wszystkich: