Przejdź do treści
Strona główna » 3 edycja konkursu GEEK 2022-2023 » Strona Główna 22-23 » Polityka Prywatności PTI

Polityka Prywatności PTI

 

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO WOBEC WŁAŚCICIELI DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE

Zgodnie z wymaganiami art.13 i 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Polskie Towarzystwo Informatyczne informuje, że przetwarza dane osobowe, zgodnie z informacją zawartą poniżej.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych jest Polskie Towarzystwo Informatyczne, zwane dalej: „PTI”.

Z PTI można skontaktować się pisząc na adres: ul. Solec 38 lok. 103, 00-394 Warszawa, telefonując pod numer: +48 22 838 47 05, pisząc maila na adres pti[at]pti.org.pl.

Można również skontaktować się za pośrednictwem powołanego przez PTI Inspektora Ochrony Danych – Adama Wieczorka – pisząc maila na adres: iod[at]pti.org.pl

 

CELE PRZETWARZANIA

Korespondencja
PTI zbiera dane osobowe gdy kontaktują się Państwo z nami poprzez: formularze kontaktowe zawarte na stronach PTI, wiadomości wysłane na emaile pracowników, wiadomości wysyłane przy pomocy social media należące do PTI. Dane, które otrzymaliśmy wykorzystujemy tylko w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość lub odpowiednie załatwienie sprawy. W trakcie wymiany wiadomości dane osobowe mogą obejmować: imię i nazwisko, stanowisko osoby kontaktującej się, numer telefonu, adres e-mail, dane teleadresowe pracodawcy oraz inne służbowe dane kontaktowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne aby móc poprawnie zająć się Państwa sprawą. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. do czasu zrealizowania celu kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania danych w zależności od przypadku jest uzasadniony interes prawny PTI w postaci kontaktu z Państwem (art.6 ust.1 lit.f)  RODO albo zgoda na kontakt jaką Państwo wyrazili kierując do nas zapytanie (art.6 ust.1 lit.a)  RODO.

Newsletter oraz Listy Dyskusyjne
PTI zbiera dane osobowe gdy zapisują się Państwo na nasze Newslettery oraz Listy Dyskusyjne.

W celu realizacji tych usług potrzebujemy Państwa adres email. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne aby móc wysyłać Państwu informacje pochodzące z Newslettera oraz  List Dyskusyjnych. PTI będzie przetwarzało Państwa dane dopóki nie wycofają Państwo zgody lub nie zaprzestanie realizować danej usługi. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda jakiej Państwo udzieliliście zapisując się na Newsletter lub Listę dyskusyjną (art.6 ust.1 lit.a) RODO. Zgodę taką mogą Państwo zawsze wycofać jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zawieranie umów
PTI zbiera dane osobowe kontrahentów oraz osób wskazanych przez kontrahentów jako osoby do kontaktu w ramach umowy. Dane są zbierane poprzez specjalnie przygotowane formularze, wykorzystywane na potrzeby stworzenia umowy oraz poprzez wymianę korespondencji z pracownikami PTI. Dane osobowe zbierane w ramach zawierania umowy obejmują: dane identyfikujące kontrahenta (np. nr dowodu lub PESEL), imię i nazwisko, dane teleadresowe, dane identyfikujące zawarte w CEIDG lub w innych rejestrach publicznych. Dane osobowe osób kontaktowych jakie zbiera PTI to: imię nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail. Dane udostępnia nam pracodawca osoby kontaktowej wskazany jako strona w umowie. PTI przetwarza dane osobowe zbierane w ramach realizacji umowy zarówno przed samym zawarciem umowy (na żądanie kontrahenta) jak i w trakcie jej realizacji, ale również po zrealizowaniu umowy do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne jednakże brak ich podania może skutkować brakiem możliwości zawarcia/realizacji umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych kontrahenta jest przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy (art.6 ust.1 lit.b) RODO. Natomiast w przypadku osób kontaktowych podstawą prawną jest uzasadniony interes prawny PTI w postaci prowadzenia z nimi korespondencji w celu realizacji umowy (art.6 ust.1 lit.f) RODO.

Dane niezbędne do wystawienia Faktur VAT
PTI zbiera dane kontrahentów w celu wystawiania FV zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Katalog danych jest ograniczony wyłącznie do niezbędnego w obecnym stanie prawnym obowiązującym na dzień wystawienia FV. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z prawa obowiązującego na dzień wystawienia FV. Podanie danych jest obligatoryjne, a obowiązek ich podania wynika z przepisów prawa podatkowego. Podstawą prawną przetwarzania danych niezbędnych do wystawienia FV jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art.6 ust.1 lit.c) RODO w związku z przepisami podatkowymi.

Monitoring wizyjny
Odwiedzając siedzibę PTI wchodzą Państwo na teren monitorowany. Kamery obejmują swoim zasięgiem ciągi komunikacyjne oraz wejścia do pomieszczeń w siedzibie PTI. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób  przebywających na terenie PTI oraz zabezpieczenia ich mienia. Nagrania są automatycznie nadpisywane po upływie 30 dni. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes prawny PTI w postaci ochrony zdrowia i mienia osób odwiedzających siedzibę PTI (art.6 ust.1 lit.f) RODO.

 

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, nasi pracownicy, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych m.in. księgowe, IT, prawne.

 

Prawa jakie Państwu przysługują

Dostępu do treści Państwa danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W celu zrealizowania swoich praw prosimy o kontakt z pracownikiem PTI, z którym miała Pani/Pan kontakt lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych.

Wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają  Państwo iż przetwarzanie Państwa danych osobowych, narusza przepisy RODO.

 

Dane osobowe pobierane automatycznie w tym informacja o plikach COOKIES

Niektóre dane zbierane są automatycznie, w sposób pasywny, gdy korzystają Państwo z witryn internetowych PTI. Informacje te powiązane są z urządzeniem, z którego Państwo uzyskujecie dostęp do witryn PTI, i obejmują adres IP, rodzaj systemu operacyjnego, rodzaj przeglądarki, przekierowania URL, dane dotyczące godzin dostępu i lokalizacji geograficznej.

Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. PTI wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw PTI, próby włamania lub innego działania na jego szkodę.

Niektóre obszary Serwisów internetowych PTI mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku. W każdej chwili mogą dokonać Państwo zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies).

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Skip to content