Dziękujemy za przesłanie prac konkursowych

12.04.2021 MINĄŁ OSTATNI DZIEŃ PRZESYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH W KATAEGORII IMPLEMENTACJA GRY