Organizator

REGULAMIN DLA ORGANIZATORA KONKURSU GEEK

SEKCJA
GIER EDUKACYJNYCH KOMPUTEROWYCH

Zespół GEEK

dr inż. Małgorzata Kalinowska-Iszkowska

Przewodnicząca Głównej Komisji Organizacyjnej

dr Katarzyna Maria Łogwiniuk

Zastępca Przewodniczącej Głównej Komisji Organizacyjnej

dr inż. Rafał Kołodziejczyk

Sekretarz Głównej Komisji Organizacyjnej