Harmonogram konkursu

Ogłoszenie konkursu w dniu 15.10.2020 r. na stronie internetowej

Rejestracja zespołu uczniów przez nauczyciela od 15.10.2020 r.
Ostateczny termin rejestracji upływa 31.12.2020 r.

Po poprawnej rejestracji każdemu zespołowi zostanie nadany unikalny identyfikator o czym zostaną poinformowani opiekunowie zespołów mailem.

Ostateczny termin przesyłania prac konkursowych do OKO w kategorii koncepcja [scenariusz] gry upływa z dniem 15.03.2021 r.

Ostateczny termin przesyłania prac konkursowych do OKO w kategorii tworzenie gier upływa z dniem 12.04.2021 r.

Termin ogłoszenia wyników przez Jury OKO w kategorii koncepcja [scenariusz] gry nastąpi dnia 12.04.2021 r.

Termin ogłoszenia wyników przez Jury OKO w kategorii tworzenie gier nastąpi dnia 12.05.2021 r.

Nagrodzone prace przekazywane są do oceny w GKO.

Ze względu na pandemię ogłoszenie wyników przez Jury GKO nastąpi 25.05.2021, podczas wirtualnej konferencji Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, transmitowanej przez internet. Wręczenie nagród w realu odbędzie się we wrześniu podczas Wielkiej Gali z okazji obchodów jubileuszu 40-lecia Polskiego Towarzystwa Informatycznego.