Harmonogram 2021/2022

Od 5.10.2021 wysyłka listów z informacją do szkół.

Od 1.02 do 15.02.2022 rejestracja zespołów zgłaszających się do konkursu.

Od 17.02 do 4.03.2022 przesyłanie prac konkursowych.

Do 5.04.2022 publikacja wyników regionalnych przez Oddziały i wytypowanie finalistów.

Druga połowa maja - ogłoszenie wyników etapu centralnego konkursu podczas ŚDSI.

Wrzesień 2022 - uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu GEEK.